Buổi Hội thảo Nâng cao Trực tuyến mùa Thu của iS Clinical sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng kiểm tra thông tin bên dưới. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 8:45 sáng theo giờ WIB.